Onze missie en visie

Wij geloven dat elk kind een gelijke kans verdient op een gezond leven, onafhankelijk van financiële middelen. Wij geloven in jong geleerd, oud gedaan. Daarbij verwachten wij dat de kinderen die wij nu helpen later ook hun eigen kinderen een gezonde leefstijl aanleren. Wij geloven in verbintenis tussen verschillende culturen. Van elkaar leren wij. Wij geloven in om elkaar geven. Velen van ons kunnen een helpende hand gebruiken, en velen van ons kunnen er eentje geven. Wij van BalanceBuddy geven onze hand omdat wij geloven dat de kracht van ‘Samen werken aan gezondheid’ ver kan reiken!

Onze hulp zal leiden tot kleine opbouwende stapjes richting een gezondere leefstijl. Dit zal, door middel van het hierop aangepaste stappenplan dat wij met de gezinnen doorlopen, resulteren in een groot verschil op de lange termijn. Wij zien bij onze deelnemers op de lange termijn positief verschil in hun mentale en fysieke gezondheid. De gezinnen werken samen door aan gezondheid!

Hoe doen we dat?

Stichting BalanceBuddy geeft studenten met een relevante achtergrond in gezondheid training, coördinatie en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. De studenten worden na het afronden van ons unieke trainingsprogramma leefstijlmaatjes genoemd. Deze leefstijlmaatjes helpen onze deelnemers. De deelnemers zijn gezinnen die een helpende hand kunnen gebruiken.

De leefstijlmaatjes komen een studiejaar één keer per week langs bij de deelnemers, waar één tot drie uur voor staat. Zij helpen dan ouder(s)/verzorger(s), maar voornamelijk het kind om gezonder te leven, waarbij integraal te werk wordt gegaan. Dit maakt Stichting BalanceBuddy mede zo bijzonder. Er wordt niet enkel gekeken naar voeding en beweging, maar ook naar opvoeding, cultuur, emotie en naar de (financiële) mogelijkheden om bijvoorbeeld naar een sportvereniging of naar formele hulpverlening te gaan. Hierbij staan respect en een luisterend oor bieden voorop. We blijven immers maatjes!

Onze aansluitende waarden

Bij Stichting BalanceBuddy staan wij voor:

  • Samen kan je meer bereiken dan alleen!
  • Een integrale aanpak op gezondheid: emotie is net zo belangrijk als voeding en beweging!
  • Persoonlijke hulp leidt tot prestatie op een prettige wijze.
  • Het belang van sociaal contact en verbintenis.

Bij Stichting BalanceBuddy maken wij ons hard voor:

  • Gelijke kansen: Gelijke kansen op het gebied van gezondheid, door betaalbare hulp en hulp op maat aan huis te bieden.
  • Waardevolle inzetbaarheid van studenten: Waardevolle inzetbaarheid en professionalisering van studenten en net afgestudeerden. Wij geloven dat studenten veel ervaring kunnen opdoen binnen onze stichting, waarbij zij ook nog eens maatschappelijk van groot belang zijn.
  • Langetermijneffecten: Langetermijneffecten geven volgens ons veel waardevollere resultaten dan kortetermijneffecten, waarbij de kans op terugval groot is. Wij geloven in kleine stapjes.
  • Verbintenis:

    – Met huidige (in)formele hulpverlening: laten wij ook samenwerken! Benadrukt mag worden dat wij geloven in de professionaliteit van de formele hulpverlening. Onze maatjes zullen dan ook zeker niet op de stoel gaan zitten van bijvoorbeeld de psycholoog. Echter, kunnen wij kinderen wel op een laagdrempelige wijze naar de formele hulpverlening toe helpen. Hiernaast kunnen wij het werk van de hulpverlener verduurzamen en krijgen wij de huishoudelijke omgeving van het kind mee.

– Tussen leefstijlmaatjes en gezinnen: enorm belangrijk vinden wij dat de gezinnen steun ervaren binnen het traject dat wij aanbieden.

– Tussen BalanceBuddy-leden: BalanceBuddy heeft hechte besturen waarin vertrouwen, hard werken, transparantie, creativiteit en plezier voorop staan. Onze maatjes kunnen dan ook veel ondersteuning en samenhorigheid verwachten!