Raad van Advies

Dit jaar wordt Stichting BalanceBuddy verder begeleid door de Raad van Advies dat hiervoor is opgezet. Samen met onze Algemeen Adviseur Alexander Hilberts, adviseur hoogleraar jeugd en gezondheid Mai Chin A Paw, financieel consultant Dave de Jong, adviseur marketing en communicatie Sabine Kerkmeijer – van der Peijl en onze HR-manager Izaäk van der Neut werken we aan gezondheid. Zij zullen ons dit jaar met name adviseren omtrent ‘de 4 M’s’: Mensen, Metingen, Marketing en Middelen.

Alexander Hilberts

De Algemeen Adviseur van Stichting BalanceBuddy is Alexander
Hilberts. Alexander is Business en Personal Transformation coach,
en heeft met zijn ruime ervaring in de bedrijfssector ook zijn eigen
bedrijf ‘The Happy Giraffe’ opgezet. Hij heeft ons al verder geholpen
met meerdere vragen over o.a. de organisatiestructuur en cultuur
van de stichting. Door zijn adviezen is dit RvA opgezet: wij zijn hier
héél happy mee!

Izaäk van der Neut

De HR-adviseur van Stichting BalanceBuddy is Izaäk van der Neut.
Izaäk heeft meer dan 15 jaar ervaring in de Human Resource
Management. Als HR-adviseur zal hij ons o.a. adviseren over hoe wij
de werkrelaties met onze deelnemers, samenwerkingen, vrijwilligers,
werknemers, stagiaires en bestuursleden het beste kunnen
onderhouden en vormgeven.

Mai Chin A Paw

De Educatief Adviseur van Stichting BalanceBuddy is
bewegingswetenschapper en epidemioloog Mai Chin A Paw. Mai is
Hoogleraar Jeugd en Gezondheid bij Amsterdam UMC en heeft heel
wat publicaties op haar naam staan omtrent de gezondheid van
kinderen. Zij zal ons adviseren omtrent de educatie voor de
leefstijlmaatjes en de effectmeting bij de deelnemers.

Dave de Jong

De Financieel Adviseur van Stichting BalanceBuddy is Dave de Jong.
Dave heeft zich sinds 2009 als boekhouder en financieel adviseur
ingezet voor veel culturele en maatschappelijke stichtingen in de regio
Leiden. Inmiddels is Dave als ZZP´er voor diverse partijen de financiën
aan het beheren of van advies aan het voorzien. Stichting BalanceBuddy
sluit zich graag aan bij deze partijen!

Sabine Kerkmeijer – van der Peijl

De Marketing Adviseur van Stichting BalanceBuddy is Sabine
Kerkmeijer- van der Peijl. Sabine is mede-eigenaar van
‘OutoftheToolbox’, waarmee zij (startende) ondernemers helpt en het
boek ‘Van idee naar startup’ heeft uitgebracht. Verder heeft zij als
(database)marketeer en consultant een brede marketingbasis
ontwikkeld. Als Marketing Adviseur zal Sabine ons helpen met de
promotie en werving.