Regelgeving

Aanstellingsbeleid
Algemene voorwaarden
Beleid omtrent privacy
Gedragcodes
Vertrouwenspersoon

Aanstellingsbeleid

Om er zekerder van te zijn dat wij de juiste vrijwilligers aannemen en om risico van wangedrag te minimaliseren hebben wij naast de gedragscodes die ondertekend worden en de VOG’s die zullen worden aangevraagd een aanstellingsbeleid.

Zie het volgende bestand: Aanstellingsbeleid

Algemene voorwaarden

Om al onze samenwerkingen en verdere overeenkomsten goed te laten verlopen zijn er algemene voorwaarden opgesteld. De regels gelden op alle contracten die worden afgesloten.

Zie het volgende bestand: Algemene voorwaarden

Beleid omtrent privacy

Per 26 mei 2018 is de nieuwe wet omtrent bescherming van persoonsgegevens ingegaan, ook wel bekend als de AVG. Voor BalanceBuddy betekent dit dat aan een aantal zaken voldaan moet worden, deze zullen hieronder belicht worden. Voor ons staat de bescherming van de gevoelige gegevens van de vrijwilligers en deelnemers voorop. De nieuwe wijze van handelen door BalanceBuddy zal middels een aantal punten in dit plan beschreven worden.

Voor verdere informatie zie het volgende bestand: BalanceBuddy Beleidsplan omtrent Privacy

Gedragcodes

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Voor verder informatie zie het volgende bestand: Gedragcodes.

Vertrouwenspersoon

Email: vertrouwenspersoon@balancebuddy.nu
Telefoon: +31613116205

Naast onze bestuursleden hebben wij een onafhankelijk vertrouwenspersoon, Sietske Bootsma. Zij valt te benaderen op +31613116205 of via haar mailadres vertrouwenspersoon@balancebuddy.nu.

Hoi! Ik zal mijzelf even voorstellen, ik ben Sietske Bootsma en ik ben de vertrouwenspersoon van stichting BalanceBuddy. Ik studeer psychologie aan de Universiteit Utrecht in de richting cognitieve en neurobiologische psychologie.  Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie maar in mijn vrije tijd vind ik het leuk om verbonden te zijn aan stichting BalanceBuddy. Ik vind het namelijk belangrijk dat kinderen worden geholpen en gemotiveerd om gezonder te gaan leven. Het is namelijk steeds minder vanzelfsprekend om gezond te leven door alle reclames voor fastfood leven. Dit maakt het juist belangrijk om informatie te delen over hoe je gezond kan leven en ik vind het zelf ook erg leuk om zelf weer meer te leren over gezond eten en leven. In korte tijd is deze stichting al enorm gegroeid en hopelijk blijft dat de komende tijd zo doorgaan! Mocht je vragen hebben, klachten of iets kwijt willen over persoonlijke problemen, schroom dan niet om mij te mailen of te bellen.